ds kastingas
Lietuvių

Kontaktai

Aš Facebook paskyros sekėjas arba Jūs man patinkate

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes teikiame kastingo arba aktorių atrankos paslaugas, padėdami pasaulio ir Lietuvos kino kūrėjams atrasti Lietuvos aktorius ir masinių scenų atlikėjus. Teikdami savo paslaugas nuolat dirbame su Jumis bei jų duomenimis, todėl šiuo privatumo pranešimu norime atsakyti į klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų apsauga.


1. Kas yra atsakingas už Jūsų duomenis?  

MB „DS kastingas“
Juridinio asmens kodas 306163007
Adresas A. Juozapavičiaus g. 11-101, 09311 Vilnius
El. p.: privacy@survilaite.lt  
(toliau – „DS kastingas“ arba „mes“)


2. Kodėl ir kokius duomenis apie Jus renkame?

Mes galime tvarkyti žemiau išvardytus Jūsų asmens duomenis:

Kokius duomenis apie mane renkate? Kodėl šiuos duomenis renkate? Ar tikrai galite tai daryti? Kaip ilgai duomenis saugosite?
Vardas, pavardė, komunikacijos duomenys, vaizdo įrašai, nuotraukos, Jūsų reakcijos į nuotraukas, vaizdo įrašus, komentarai bei žinutės, įskaitant jų datą ir laiką  Facebook paskyra yra priemonė mums papasakoti apie save, ką veikiame ir ko ieškome, o Jums tai galimybė mus atrasti  Jūs sutikote  Iki sutikimo atšaukimo


3. Ar su kuo nors dalinatės informacija apie mane?  Ar perduodate mano duomenis už Europos ekonominės erdvės?

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų užsakovams, paslaugų teikėjams, tokiems, kaip buhalterinių paslaugų teikėjas, teisinių paslaugų teikėjams, paslaugų teikėjams, kuriuos telkiamės, įgyvendindami didelius projektus ir kurie mums padeda operatyviai atlikti kastingo procesą. Jūsų duomenys taip pat atskleidžiami mūsų paslaugų teikėjams, kurių informacines sistemas ar paslaugas naudojame, pvz., Google Ireland Limited, Microsoft Corp., Meta Platforms Ireland Limited ir pan.  

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus.

Jei asmens duomenis perduodame už Europos ekonominės erdvės, užtikriname, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR. Pvz., aukščiau nurodytos IT kompanijos arba turi duomenų centrus Europos ekonominėje erdvėje ir/arba priklauso duomenų privatumo sistemai (https://www.dataprivacyframework.gov/s). 


4. Kaip apsaugote mano duomenis?

Taikome šias organizacines priemones: turime informacijos išteklių ir techninių išteklių saugumo politiką, kuri nustato bendrą organizacijos informacijos saugos valdymą, esame paskirstę atsakomybes, taikome personalo konfidencialumą, taip pat taikome prieigos prie asmens duomenų kontrolę, atliekame techninės ir programinės įrangos valdymą, esame nustatę asmens duomenų saugumo pažeidimų ir incidentų valdymo tvarką, stengiamės reguliariai atnaujinti asmens duomenų apsaugos žinias.  

Taip pat taikome šias technines priemones: prieigos kontrolė, duomenų bazių apsauga, darbo vietų apsauga, daromos atsarginės duomenų kopijos, naudojami mobilūs įrenginiai yra apsaugoti, taikoma fizinė sauga.


5. Kokios mano teisės?


6. Privatumo pranešimo pakeitimai

Pakeitus šį privatumo pranešimo, atliktų pakeitimų datas pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti, pvz., el. paštu.