ds kastingas
Lietuvių

Kontaktai

Aš esu aktorius arba masinių scenų atlikėjas

PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mes teikiame kastingo arba aktorių atrankos paslaugas, padėdami pasaulio ir Lietuvos kino kūrėjams atrasti Lietuvos aktorius ir masinių scenų atlikėjus. Teikdami savo paslaugas nuolat dirbame su Jumis bei jų duomenimis, todėl šiuo privatumo pranešimu norime atsakyti į klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1. Kas yra atsakingas už Jūsų duomenis?

MB „DS kastingas“
Juridinio asmens kodas 306163007
Adresas A. Juozapavičiaus g. 11-101, 09311 Vilnius
El. p.: privacy@survilaite.lt  
(toliau – „DS kastingas“ arba „mes“)


2. Kodėl ir kokius duomenis apie Jus renkame?

Mes padedame Jums sužibėti ir atrasti kino kūrėjams būtent Jus. Visgi, šis procesas nėra visada lengvas, o aktorių atranka dažnai prasideda nuo pagrindinės informacijos apie Jus surinkimo ir įvertinimo, ar Jūs tinkate konkrečiam vaidmeniui.   

Kokius duomenis apie mane renkate? Kodėl šiuos duomenis renkate?Ar tikrai galite tai daryti?Kaip ilgai duomenis saugosite?  
Vardas, pavardė, tėvų/įstatyminių atstovų vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas (jei turite), amžius, ūgis, svoris, batų dydis, rūbų dydis, lytis, profesionalumas (patirtis filmuojantis), Jūsų nuotraukos (atvaizdas).   Paprastai mes nerenkame specialių kategorijų duomenų, nebent juos galima identifikuoti iš nuotraukų (sveikatos duomenis, etinė ir rasinė kilmė)  Tai pagrindiniai duomenys, kurie leidžia mus spręsti, ar Jūs esate tinkamas kandidatas vaidmeniui  Šiuos duomenis gauname iš Jūsų ir juos naudojame tik turėdami Jūsų sutikimą      Iki informuosite, kad nebesutinkate   Reguliariai atsiklausiame, ar vis dar sutinkate      
Testiniai video (atvaizdas)   Paprastai mes nerenkame specialių kategorijų duomenų, nebent juos galima identifikuoti iš video (sveikatos duomenis, etinė ir rasinė kilmė)Jei reikia įtraukti į pasiūlymus klientams (taikoma aktoriams)  Paprastai testiniai video yra padaromi Jūsų, mes juos naudojame tik turėdami sutikimą  Iki informuosite, kad nebesutinkate   Paprastai pasiūlymai yra ištrinami konkrečiam projektui pasibaigus  
Vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas, bankas, banko sąskaita, telefonas, el. pašto adresas, parašas.   Jei esate užsienio pilietis, gali būti renkami paso ar kito asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys.  Jei būsite atrinktas vaidmeniui, šie duomenys bus naudojami siekiant sudaryti su sutartįSutarties sudarymas ir vykdymas   50 metų (nes sutartimi perduosite teises į vaidmens atlikimą)
Vardas, pavardė, asmens kodas, gyv. adresas, bankas, banko sąskaita, telefonas, el. pašto adresasJei nuolat dalyvaujate mūsų atrankose ir esate reguliariai atrenkamas, esant jūsų norui mes galime pasilikti Jūsų asmens duomenis reikalingus sutarčiai sudaryti tam, kad galėtume sutartis supildyti už Jus, o Jums beliktų tik patikrinti duomenis ir pasirašyti sutartį  Tik esant Jūsų sutikimuiIki informuosite, kad nebesutinkate
Vardas, pavardė, tel. numeris, el. pašto adresas (jei turite), amžius, ūgis, svoris, batų dydis, rūbų dydis, lytis, atvaizdas (fotonuotraukos), specialūs sugebėjimai (ne visada)   Paprastai mes nerenkame specialių kategorijų duomenų, nebent juos galima identifikuoti iš nuotraukų ar video (sveikatos duomenis, etinė ir rasinė kilmė)  Laikas nuo laiko skelbiame „Casting call“ ir kviečiame Jus dalyvauti mūsų organizuojamuose atrankose; jei Jums nėra patogu atvykti pas mus į susitikimą, informaciją apie save bei savo nuotraukas galite pateikti naudojant specialią formą, kurios nuorodą rasite „Casting call“   Tik esant Jūsų sutikimuiIki informuosite, kad nebesutinkate
Vardas, el. pašto adresas, data, susitikimo statusasMes naudojame Calendly, kad Jums būtų patogiau pasirinkti ir paskirti laiką fotosesijai   Tik esant Jūsų sutikimuiDuomenys iš Calendly šalinami kartą per mėnesį


3. Ar su kuo nors dalinatės informacija apie mane?  Ar perduodate mano duomenis už Europos ekonominės erdvės?

Jūsų asmens duomenys gali būti atskleisti mūsų užsakovams, paslaugų teikėjams, tokiems, kaip buhalterinių paslaugų teikėjas, teisinių paslaugų teikėjams, paslaugų teikėjams, kuriuos telkiamės, įgyvendindami didelius projektus ir kurie mums padeda operatyviai atlikti kastingo procesą. Jūsų duomenys taip pat atskleidžiami mūsų paslaugų teikėjams, kurių informacines sistemas ar paslaugas naudojame, pvz., Google Ireland Limited, Microsoft Corp., Meta Platforms Ireland Limited ir pan.  

Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, tačiau tik tada, kai to reikalauja galiojantys įstatymai arba siekiant užtikrinti mūsų teises bei teisėtus interesus, taip pat mūsų darbuotojų, klientų, verslo partnerių teises ir interesus.

Jei asmens duomenis perduodame už Europos ekonominės erdvės, užtikriname, kad perduodant duomenis būtų taikomos atitinkamos apsaugos priemonės pagal BDAR. Pvz., aukščiau nurodytos IT kompanijos arba turi duomenų centrus Europos ekonominėje erdvėje ir/arba priklauso duomenų privatumo sistemai (https://www.dataprivacyframework.gov/s). 


4. Kaip apsaugote mano duomenis?

Taikome šias organizacines priemones: turime informacijos išteklių ir techninių išteklių saugumo politiką, kuri nustato bendrą organizacijos informacijos saugos valdymą, esame paskirstę atsakomybes, taikome personalo konfidencialumą, taip pat taikome prieigos prie asmens duomenų kontrolę, atliekame techninės ir programinės įrangos valdymą, esame nustatę asmens duomenų saugumo pažeidimų ir incidentų valdymo tvarką, stengiamės reguliariai atnaujinti asmens duomenų apsaugos žinias.  

Taip pat taikome šias technines priemones: prieigos kontrolė, duomenų bazių apsauga, darbo vietų apsauga, daromos atsarginės duomenų kopijos, naudojami mobilūs įrenginiai yra apsaugoti, taikoma fizinė sauga.


5. Kokios mano teisės?


6. Privatumo pranešimo pakeitimai

Pakeitus šį privatumo pranešimo, atliktų pakeitimų datas pažymėsime naujoje privatumo pranešimo versijoje. Tuo atveju, jei pakeitimai bus žymūs, apie juos papildomai galime informuoti, pvz., el. paštu.